Về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển , kinh tế, xã hội Quốc phòng, an ninh năm 2023
Số ký hiệu văn bản Số: 35/NQ - HĐND
Ngày ban hành 30/12/2022
Ngày hiệu lực 30/12/2022
Trích yếu nội dung Về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển , kinh tế, xã hội Quốc phòng, an ninh năm 2023
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Lĩnh vực văn bản điều hành
Người ký duyệt Đàm Việt Hùng
Tài liệu đính kèm NGHỊ QUYẾT (SỐ 35) THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU KTXH QUỐC PHÒNG, AN NINH NĂM 2023_0001.pdf
Tổng số: 108
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số 79/UBND - VHTT 27/04/2023 kế hoạch tăng cường phòng chống dịch COVID - 19
Lượt xem: 0
Tải về 0
Số 50/BC - UBND 21/04/2023 Báo cáo công tác lao động việc làm và an toàn lao động vệ sinh Quý I năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
50/BC-UBND 31/03/2023 Báo cáo kết quả thực hiện công tác lao động việc làm và an toàn vệ sinh lao động Quý I năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
Số 01/BC - TY 21/03/2023 Báo cáo dân số xã Chu Trinh Quý I năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
Sô 34/BC - UBND 20/03/2023 Kết quả nông nghiệp tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, nông lâm nghiệp nông thôn mới, an toàn thực phẩm Quý I năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
Số 35/BC - UBND 20/03/2023 Kết quả thực hiện công tác tài nguyên và môi truwoengf Quý I năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
Số 12/UBND - VHTT 16/02/2023 báo cáo cung cấp số liệu phục vụ chuyển đổi số năm 2022
Lượt xem: 0
Tải về 2
Số 40/NQ - HĐND 30/12/2022 Kỳ họp thứ 9 (Kì họp thường lệ cuối năm 2022 Hội đồng nhân dân khóa XX nhiệm kì 2021 - 2023
Lượt xem: 52
Tải về 0
Số 37/NQ - HĐND 30/12/2022 Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 thanh phố Cao Bằng
Lượt xem: 50
Tải về 0
28/NQ - HĐND 30/12/2022 Về kế hoạch đầu tư công năm 2023 xã Chu Trinh, thành phố Cao Bằng
Lượt xem: 50
Tải về 0
12345678910...
ipv6 ready