Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 2
  • Hôm nay: 111
  • Trong tuần: 1 846
  • Tổng lượt truy cập: 30161
  • Tất cả: 545
Tổng số: 62
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số 79/UBND - VHTT 27/04/2023 kế hoạch tăng cường phòng chống dịch COVID - 19
Lượt xem: 0
Tải về 0
Số 50/BC - UBND 21/04/2023 Báo cáo công tác lao động việc làm và an toàn lao động vệ sinh Quý I năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
Số 01/BC - TY 21/03/2023 Báo cáo dân số xã Chu Trinh Quý I năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
Số 35/BC - UBND 20/03/2023 Kết quả thực hiện công tác tài nguyên và môi truwoengf Quý I năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
Sô 34/BC - UBND 20/03/2023 Kết quả nông nghiệp tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, nông lâm nghiệp nông thôn mới, an toàn thực phẩm Quý I năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
Số 12/UBND - VHTT 16/02/2023 báo cáo cung cấp số liệu phục vụ chuyển đổi số năm 2022
Lượt xem: 0
Tải về 2
Số: 35/NQ - HĐND 30/12/2022 Về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển , kinh tế, xã hội Quốc phòng, an ninh năm 2023
Lượt xem: 49
Tải về 0
Số 37/NQ - HĐND 30/12/2022 Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 thanh phố Cao Bằng
Lượt xem: 49
Tải về 0
28/NQ - HĐND 30/12/2022 Về kế hoạch đầu tư công năm 2023 xã Chu Trinh, thành phố Cao Bằng
Lượt xem: 50
Tải về 0
Số 39/NQ - HĐND 30/12/2022 Về kế hoạch tổ chức kì họp thường lệ của Hội đồng nhân dân xã Chu trinh năm 2023
Lượt xem: 49
Tải về 0
1234567
ipv6 ready