Thống kê truy cập
 • Đang truy cập: 6
 • Hôm nay: 126
 • Trong tuần: 1 861
 • Tổng lượt truy cập: 30176
 • Tất cả: 560
 • Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm đối với bếp ăn tập thể

  UBND Thành phố ban hành công văn số 800/UBND-YT ngày 13/04/2023 về việc Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm đối với bếp ăn tập thể. Thực  hiện Công văn số 1172/SYT-NVngày 29/3/2023 của Sở Y  tế tỉnh Cao Bằng về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn đối với bếp ăn tập thể, Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo các đơn vị triển khai các nội dung sau: Thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật An toàn thực phẩm, Nghị định  số15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018  của  Chính  phủ quy định  chi  tiết  thi hành  một  số điều  của  Luật  An  toàn  thực  phẩm  về quy định điều  kiện  An  toàn thực  phẩm đối với cơ sở kinh  doanh  dịch  vụ ăn uống; Chỉ thị số17/CT-TTg ngày  13/4/2020 c

 • Hướng dẫn xử trí ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm trên địa bàn Thành phố

  UBND Thành phố ban hành công văn số 762/HD-UBND ngày 10/04/2023 về việc Hướng dẫn xử trí ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm trên địa bàn Thành phố Cao Bằng.

 • Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” thành phố Cao Bằng năm 2023

  Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh An toàn thực phẩm Thành phố ban hành Kế hoạch số 98/KH_BCĐ ngày 03/04/2023 về việc Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” thành phố Cao Bằng năm 2023 Nhằm tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm; Nêu cao vai trò của chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và sự giám sát của người tiêu dùng đối với việc tuân thủ pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Hoạt động truyền thông: Phổ biến, tuyên truy

 • Triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Cao Bằng năm 2023

  Ban chỉ đạo Liên ngành vệ sinh An toàn thực phẩm Thành phố ban hành công văn số 87/KH-BCĐ ngày 30/3/2023 về Kế hoạch Triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Cao Bằng năm 2023.

 • Kết quả kiểm tra công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm mùa Lễ hội Xuân năm 2023

  Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm Thành phố ban hành Báo cáo số 163/BC-BCĐ ngày 13/3/2023 về Kết quả kiểm tra công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm mùa Lễ hội Xuân năm 2023 Trong mùa Lễ hội Xuân năm 2023 các đoàn kiểm tra tập trung chủ yếu kiểm  tra  các  mặt  hàng  phục  vụ trong  dịp Lễ hội xuân năm 2023 các mặt  hàng chủ yếu phục vụ cho Lễ hội là các mặt hàng kinh doanh Bánh kẹo, các mặt hàng nông, lâm, thủy sản,cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm, trong quá trình kiểm tra nói chung thực hiện tốt các quy định của Nhà nước trong kinh doanh. Các cơ sở thực phẩm trên địa bàn Thành phố được kiểm tra số lượng còn hạn chế. Kết quả của đợt kiểm tra đoàn li&

 • Tăng cường thực hiện quản lý, tuyên truyền về an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nông nghiệp

  UBND ban hành công văn số 3208/UBND-KT ngày 29/12/2022 về việc Tăng cường thực hiện quản lý, tuyên truyền về an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nông nghiệp.

 • Tăng cường công tác công tác tuyên truyền các quy định về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

  UBND Thành phố ban hành công văn số 22/UBND-KT ngày 05/01/2023 về việc Tăng cường công tác công tác tuyên truyền các quy định về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Thực hiện Công văn số 2092/SCT-QLCN&KTATMT ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Sở Công Thương Cao Bằng về việc tuyên truyền các quy định về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, để an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội Xuân 2023 phục vụ Nhân dân đón Tết, vui Xuân an toàn, bảo đảm sức khỏe, đồng thời đảm bảo phát triển và cạnh tranh lành mạnh giữa các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn thực

 • Thực hiện công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm năm 2023

  UBND Thành phố ban hành công văn số 143/UBND-KT ngày 01/02/2023 về việc Thực hiện công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm năm 2023 Để thực hiện tốt Chỉ thị số17/CT-TTg  ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc Tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới; Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2020 của  Hội đồng  nhân  dân  tỉnh  Cao  Bằng về việc Ban hành quy định chính sách hỗ trợ phát triển nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, Ủy ban nhân  dân  thành  phố Cao Bằng đề nghị các xã, phường triển  khai  một  số nội dung sau: Đăng  ký  danh  sách tập  huấn  văn  bản  điều 

 • Thực hiện công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm năm 2023

  UBND Thành phố ban hành công văn số 143/UBND-KT ngày 01/02/2023 về việc Thực hiện công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm năm 2023   Để thực hiện tốt Chỉ thị số17/CT-TTg  ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc Tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới; Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2020 của  Hội đồng  nhân  dân  tỉnh  Cao  Bằng về việc Ban hành quy định chính sách hỗ trợ phát triển nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, Ủy ban nhân  dân  thành  phố Cao Bằng đề nghị các xã, phường triển  khai  một  số nội dung sau: Đăng  ký  danh  sách tập  huấn  văn  bản  điều&

 • Kiểm tra vệ sinh ATTP 25 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm

  Từ ngày 8 – 16/8, Đoàn kiểm tra liên ngành về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) thành phố Cao Bằng đã ra quân kiểm tra VSATTP tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, đặc biệt chú trọng các loại thực phẩm như: Bún, bánh phở, các loại bánh, kẹo, rượu, bia, xúc xích, lạp sườn, giò chả, các loại quả ... Các cơ sở cung cấp, phân phối thực phẩm, các chợ đầu mối, siêu thị, nhà hàng.

Tin mới


Đăng nhập
ipv6 ready