kế hoạch tăng cường phòng chống dịch COVID - 19
Số ký hiệu văn bản Số 79/UBND - VHTT
Ngày ban hành 27/04/2023
Ngày hiệu lực 27/04/2023
Trích yếu nội dung kế hoạch tăng cường phòng chống dịch COVID - 19
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Lĩnh vực văn bản điều hành
Người ký duyệt Đàm Việt Hùng
Tài liệu đính kèm cong-van-so-79-tang-cuong-cong-tac-phong-chong-dich-covid-19_0001.pdf
Tổng số: 108
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số 79/UBND - VHTT 27/04/2023 kế hoạch tăng cường phòng chống dịch COVID - 19
Lượt xem: 0
Tải về 0
Số 50/BC - UBND 21/04/2023 Báo cáo công tác lao động việc làm và an toàn lao động vệ sinh Quý I năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
50/BC-UBND 31/03/2023 Báo cáo kết quả thực hiện công tác lao động việc làm và an toàn vệ sinh lao động Quý I năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
Số 01/BC - TY 21/03/2023 Báo cáo dân số xã Chu Trinh Quý I năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
Sô 34/BC - UBND 20/03/2023 Kết quả nông nghiệp tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, nông lâm nghiệp nông thôn mới, an toàn thực phẩm Quý I năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
Số 35/BC - UBND 20/03/2023 Kết quả thực hiện công tác tài nguyên và môi truwoengf Quý I năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
Số 12/UBND - VHTT 16/02/2023 báo cáo cung cấp số liệu phục vụ chuyển đổi số năm 2022
Lượt xem: 0
Tải về 2
Số 40/NQ - HĐND 30/12/2022 Kỳ họp thứ 9 (Kì họp thường lệ cuối năm 2022 Hội đồng nhân dân khóa XX nhiệm kì 2021 - 2023
Lượt xem: 52
Tải về 0
Số 37/NQ - HĐND 30/12/2022 Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 thanh phố Cao Bằng
Lượt xem: 50
Tải về 0
28/NQ - HĐND 30/12/2022 Về kế hoạch đầu tư công năm 2023 xã Chu Trinh, thành phố Cao Bằng
Lượt xem: 50
Tải về 0
12345678910...
ipv6 ready